Thursday, December 16, 2010

Pluralisme Agama - Bahaya Yang Terselindung kepada Teras Kenegaraan Malaysia

Sila baca kiriman terbaru saya di sini tentang ancaman dari gerakan pluralisme agama yang sedang meluaskan pengaruhnya di tanah air kita secara terselindung.

Bahaya isme atau fahaman bikinan manusia ini yang digerakkan oleh NGO tempatan tertentu boleh menggoyah teras kewujudan ummah Melayu-Islam khasnya di negara kita. Ini memberi isyarat bahaya kepada teras kenegaraan Malaysia jika kita mampu melihat isu ini secara holistik dari pandangan atas, bukan sisi.

Kesan tidak langsungnya juga akan dirasakan oleh umat bukan Islam lain kelak jika tiada usaha 'ammar makruf nahi mungkar dilakukan untuk membenterasnya. Ini kerana gerakan ini tidak hanya mencemar kesucian agama Islam semata-mata. Turut terkesan sama ialah agama Kristian, Hindu dan Buddha. Dengan kata lain ia turut merosakkan asas kewujudan akidah bukan Islam lain.

Malaysia adalah negara beragama (walaupun ada pendapat mengatakan Malaysia adalah negara sekular). Kita tidak harus lupa atau mengkesampingkan rukun negara yang pertama iaitu 'Kepercayaan kepada Tuhan'.

Ia tidak boleh dimiliknegarakan kepada golongan berfikiran bebas, atheis atau mulhid. Atau kini - kepada golongan beragama baru iaitu pluralisme agama!

-------------------
 'Bebaslah berfikir, bukan berfikiran bebas' selagi tidak emosional dan cekal berniat untuk mencari kebenaran.© cikgubad, 2010
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...