Saturday, November 14, 2009

Hukum Syariah Inferior kerana Sekatan Perlembagaan Persekutuan

Penggubalan undang-undang Islam termasuk jenayah Islam di Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri (DUN) mengikut Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 Senarai II (Senarai Negeri).

Pentadbiran dan pemeliharaan hal ehwal Islam pula adalah di bawah kuasa ketua negeri iaitu sultan atau raja negeri masing-masing kecuali bagi negeri-negeri yang tiada raja atau sultan seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Hal ehwal Islam di empat negeri ini tertakluk kepada kuasa YDPA.

Keadaan ini menjelaskan mengapa ini undang-undang Islam berkenaan mempunyai 13 enakmen (ordinan di Sabah dan Sarawak) syariah yang berbeza-beza dalam hal-hal kekeluargaan, harta dan jenayah. Dengan kata lain, undang-undang Islam tidak seragam di Malaysia kerana ia di bawah kuasa 13 DUN negeri, dari Perlis hingga ke Sabah.

Friday, November 13, 2009

Fokus Ujian Akhir MPW1133

Peringatan 20 Nov :

Sebahagian soalan juga diambil dari maklumat dalam nota kaki. Jadi, pelajar jangan biarkan saja nota kaki tersebut. Nota kaki yang dimaksudkan adalah dari bab berkaitan demokrasi, sistem politik dan pentadbiran negara.

Monday, November 9, 2009

Peguam Negara dan Batas Kuasanya

Peguam Negara merupakan penasihat undang-undang kerajaan atau peguam bagi (membela) kerajaan jika kerajaan diheret ke mahkamah. Selain daripada itu ia juga berperanan untuk memulakan, menjalankan dan menghentikan mana-mana prosiding tentang kesalahan-kesalahan di mahkamah sivil. Kuasa ini disebut sebagai kuasa kuasa budi bicara atau prerogatif, iaitu kuasa yang tidak boleh dicabar oleh sesiapapun.

Namun kuasa Peguam Negara tidak meliputi kesalahan-kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Syariah, Mahkamah Bumiputera atau Mahkamah Tentera. Pendek kata kuasa Peguam Negara terhad dalam lingkungan Mahkamah sivil sahaja iaitu mahkamah yang di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...