Sunday, January 29, 2012

Yang Lama Itu Tidak Lagi Dikelek, Yang Baharu Saja Terus Dijunjung

Salah satu objektif mempelajari Pengajian Malaysia ialah untuk generasi muda hari ini mengenal kembali akar budaya dan tradisi bangsanya.

Tidak boleh dinafikan - akibat proses pemodenan dan dipacu oleh jentera pensegajatan Barat seperti kecanggihan dan kemudahan teknologi maklumat dan peranan media massa - generasi pasca merdeka makin menipis patriotismenya. Generasi baru ini khasnya remaja dan belia hari ini sudah kurang mengenali pusaka bangsanya dan semakin hilang sifat jati diri. Yang lama tidak lagi dikelek, yang baharu saja yang terus didukung.

Bacalah tulisan sarjana mengenai globalisasi dan kesan akibatnya serta amaran para alim ulama dan budayawan tentang ancaman dari Barat (khususnya) yang sedang berusaha - secara halus - menjajah pemikiran dan menakluk jiwa halus bangsa Timur dan beragama melalui gerak kerja 24/7 al ghazwu al-fikr selepas kegagalan kuasa Kristian Eropah terhadap kuasa hijau Islam dalam Perang Salib selama kira-kira 200 tahun dari abad ke 11 - 13 M lalu.

Pada masa sama carilah lagi ilmu dan maklumat mengenai gerakan terancang golongan yang anti-Islam melalui tulisan ulama tentang kegiatan orientalisme yang tidak habis-habis berusaha memesong dan memomokkan Islam dan penganutnya. Kelak kita akan faham bahawa benarlah kalam Allah bahawa bahawa orang Yahudi dan Nasara tidak pernah akan redha dengan kita sehingga kita mengikut millah (cara hidup) mereka.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...